Strategisch Kennis Centrum

Strategisch onderzoek naar georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

In 2023 en 2024 is ACV Research als (externe) onderzoeker verbonden aan het Strategisch Kennis Centrum voor Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC-OC). 

Eén gezaghebbend, strategisch ondermijningsbeeld

Het SKC is een overheidsorganisatie in Vlissingen die de komende jaren zal uitgroeien tot een breed kenniscentrum op het gebied van ondermijning. Het kenniscentrum is onderdeel van de zogeheten Law Delta. Hiertoe zullen ook een hoog-beveiligde rechtbank en extra beveiligde gevangenis deel van uitmaken. Dit als onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.

• De opdracht

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het SKC aan het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij georganiseerde criminaliteit de samenleving en haar legale economische structuren probeert te misbruiken voor illegale activiteiten. Het SKC zoekt naar trends, patronen en dreigingen binnen de georganiseerde criminaliteit. Daar worden dreigingsanalyses van gemaakt. De scope is hierbij zowel binnen als buiten Nederland. Het SKC werkt met veel partijen in Nederland en over de grens samen.

Het doel van het SKC is het in kaart brengen van en het rapporteren over de gehele criminele infrastructuur. Die totale informatie wordt geduid en beschikbaar gemaakt voor het werkveld van betrokken organisaties (lokaal, nationaal en internationaal) die ondermijnende criminaliteit aanpakken. Dit als voorzet voor een gezamenlijke aanpak. Zo wordt kennis, expertise en informatie van opsporingsorganisaties en vooraanstaande private partners gecombineerd tot één integraal, objectief en gezaghebbend ondermijningsbeeld.

Gerelateerde berichten

Onderzoek

In het vizier

Verkennend onderzoek naar dader- en slachtofferschap onder jongeren van geweld met een digitaal component.

Lees verder »

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2024

© ACV Research, 2018–2024