Project Mainports

Strategisch onderzoek om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op luchthavens te versterken.

Project Mainports

Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken heeft het kabinet in 2019 extra financiële middelen ter beschikking gesteld in de vorm van – deels incidentele, deels structurele – ‘ondermijningsgelden’. In het kader van deze landelijke ondermijningsaanpak heeft de Koninklijke Marechaussee (KMar) ondermijningsbeelden vervaardigd van de luchthavens van nationale betekenis in Europees en Caribisch Nederland (project Mainports). Op deze luchthavens vervult de KMar – naast de grenspolitietaak – ook de reguliere politietaken. 

Het doel van het project was om rechtshandhavingsorganisaties in het algemeen en de KMar in het bijzonder te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes met betrekking tot de integrale aanpak van ondermijning op luchthavens. Vanuit het project Mainports zijn strategische ondermijningsbeelden opgesteld voor de luchthavens Eindhoven Airport (2020), Maastricht–Aachen Airport (2021), Rotterdam The Hague Airport (2021) en Bonaire (Flamingo) International Airport (2022) (interne rapportages). In dienst van de KMar (afdeling Intelligence, sectie Analyse & Onderzoek) is Arco als onderzoeker fulltime betrokken geweest bij dit project. 

Project Mainports is onderdeel van de procesevaluatie en het actieonderzoek naar de versterking aanpak ondermijnende criminaliteit, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht (zie media).

Gerelateerde berichten

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hier uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2024

© ACV Research, 2018–2024