Projecten.

Lopende projecten

Op de hoogte blijven?

Publicatie-alert

Publicatie-alert

Dat kan.

Publicatie-alert

Afgeronde projecten

Onderzoeker/analist

Project Wijken in beeld

Project Wijken in beeld

2023

Voor de aanpak van overlastproblematiek in Arnhem is ACV Research (in opdracht van de Gemeente Arnhem, afdeling Veiligheid) betrokken geweest bij het opstellen van wijkveiligheidsanalyses. 

Het doel van deze analyses was om de aard en omvang van overlastproblematiek in de stad in kaart te brengen, de bestaande (integrale) aanpak inzichtelijk te maken en mogelijke kansen voor de aanpak te signaleren. De opgestelde wijkanalyses vormen de basis voor de actiegerichte wijkaanpak van overlastproblematiek in Arnhem. 

Onderzoeker (koninklijke marechaussee)

Project Mainports

Project Mainports

2020 – 2022

In het kader van de landelijke ondermijningsaanpak heeft de Koninklijke Marechaussee, afdeling Intelligence, sectie Analyse & Onderzoek, ondermijningsbeelden vervaardigd van de luchthavens van nationale betekenis in Europees en Caribisch Nederland. In dienst van de KMar is Arco Verweij als strategisch onderzoeker (fulltime) betrokken geweest bij het project Mainports. 

scriptiebeoordelaar

Hogeschool Inholland Rotterdam

Hogeschool Inholland Rotterdam

2020 – 2021

In opdracht van Hogeschool Inholland Rotterdam is ACV Research als externe scriptiebeoordelaar verbonden geweest aan de hbo-opleiding Integrale Veiligheid. 

Expertgroep

Jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit
2020

Samen met uiteenlopende experts heeft ACV Research deelgenomen aan een expertgroep in verband met een innovatietraject rondom jeugdcriminaliteit in de gemeente Eindhoven. De sessies waren onderdeel van het project ‘No Crimi’ van Bureau Jong & Je Wil Wat

Stage- en scriptiebegeleider

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

2018 – 2019

In opdracht van de Hogeschool Utrecht is ACV Research als externe stage- en scriptiebegeleider verbonden geweest aan de hbo-opleiding Integrale Veiligheid. 

onderwijsontwikkeling

Hogeschool Inholland Rotterdam

Hogeschool Inholland Rotterdam

2018

In opdracht van Hogeschool Inholland Rotterdam is ACV Research betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe afstudeerrichting ‘Law and Safety in Public Service’ voor de hbo-opleidingen Rechten en Integrale Veiligheid. 

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2023

 

© ACV Research, 2018–2023