Weerbare Sierteelt (2)

Vervolgonderzoek naar ondermijning voor de aanpak Weerbare Sierteeltsector.

In opdracht van SEQU en het project Weerbare Sierteeltsector verricht ACV Research een praktijkgericht onderzoek naar (kwetsbaarheden voor) ondermijning (interne rapportage).

Weerbare Sierteeltsector

De kleurrijke sierteeltsector is vanwege haar fijnmazige internationale logistiek kwetsbaar voor criminele inmenging. De aanpak Weerbare Sierteeltsector wil het mooie van de sector beschermen en de kwetsbare punten aanpakken. Om een passend antwoord te hebben op veranderende criminele en ondermijnende activiteiten, is toegepast-wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek noodzakelijk. Aan de hand van een praktijkgericht onderzoek naar ondermijning levert ACV Research een bijdrage aan deze ambitie.

Binnen de aanpak werken diverse publieke en private partijen samen aan het blijvend weerbaar maken van de sector tegen ondermijnende criminaliteit. Meer informatie over de aanpak en de betrokken partijen is hier te vinden.  

Gerelateerde berichten

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2024

© ACV Research, 2018–2024