Iedereen doet het toch?

Praktijkonderzoek naar drugsgebruik onder schoolgaande jeugd in Gouda.

Iedereen doet het toch? Een onderzoek naar drugsgebruik onder schoolgaande jeugd in Gouda (2021). Eric Bervoets, Kyra van den Akker, Arco Verweij, Anton van Wijk; m.m.v. Janne Landsman en Tessa Kwakernaak. 

Samenvatting

Bureau Bervoets en Bureau Beke hebben in opdracht van de gemeente Gouda onderzoek gedaan naar het drugsgebruik onder schoolgaande jongeren in Gouda. Onder supervisie van Bureau Bervoets werkten KA Research en ACV Research mee aan dit onderzoek. Voor het onderzoek zijn diverse typen bronnen ingezet: interviews met jongeren en professionals, secundaire analyse van statistiek, open bronnen, vragenlijstonderzoek en literatuuronderzoek. 

• Overschatting omvang…

Wat opvalt is dat de omvang te hoog wordt ingeschat. In Gouda is net als landelijk sprake van een daling van het drugsgebruik en dat al sinds enige jaren. De daling van het drugsgebruik wordt landelijk wel in verband gebracht met de – eveneens – daling van jeugdcriminaliteit (Berghuis en De Waard, 2017). Beide dalingen zouden mede het resultaat zijn van een veranderde levensstijl bij jongeren, die meer online zouden zijn en zich minder uit in (vervelende) jeugdgroepen op straat. Bovendien wordt cannabisgebruik en harddrugsgebruik wel gezien als onderdeel van een algemeen deviante levensstijl. De kans dat een jeugdcrimineel (ook) drugs gebruikt en ander risicogedrag vertoont is groot.

…Evengoed een (ernstig) probleem

Op grond van deze kernconclusie mag niet de indruk ontstaan dat het drugsgebruik in Gouda alleszins meevalt en er geen problemen zijn. Het drugsgebruik door jongeren is op specifieke locaties in de stad problematisch. En er zijn af en toe ook incidenten zijn die maken dat drugsgebruik – terecht – de aandacht en zorg heeft van de professionals.

Gouda volgt de landelijke trends, waardoor er geen reden is om aan te nemen dat er een opvallend (groot of toegenomen) drugsgebruik is in deze stad onder scholieren. Want op grond van landelijk cijfermateriaal mag er wel vanuit worden gegaan dat het probleem van frequent drugsgebruik ook in Gouda vooral speelt bij jongvolwassenen (met name twintigers) en een categorie oudere (veel)gebruikers. Ook laten dalende en betrekkelijk lage gebruikerspercentages onverlet dat er af en toe ernstige drugsincidenten met jongeren zijn die bijvoorbeeld leiden tot een ziekenhuisopname (denk aan psychoses of overdosering).

• Normalisatie

En zoals elders in Nederland is er in Gouda een zorgelijke trend waarneembaar van normalisatie van drugsgebruik onder de jeugd. Ook jongeren die zelf geen drugs gebruiken staan in principe niet of nauwelijks afwijzend tegenover drugsgebruik. Dat biedt kansen voor drugshandel en ondermijnende criminaliteit blijft ermee in stand. Nog los van de kwalijke effecten van drugsgebruik op de volksgezondheid. Verder speelt ook het probleem van de gemakkelijke toegang tot de drugsmark, bijvoorbeeld via sociale media. Het is met de opkomst van drugsaanbod op Instagram en Snapchat voor scholieren veel eenvoudiger geworden om aan drugs te komen dan enkele jaren terug.

Downloads

deel dit bericht

Gerelateerde berichten

Onderzoek

In het vizier

Verkennend onderzoek naar dader- en slachtofferschap onder jongeren van geweld met een digitaal component.

Lees verder »

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2024

© ACV Research, 2018–2024