Project Wijken in beeld

Wijkveiligheidsanalyses voor de aanpak van overlastproblematiek in Arnhem.

Voor de aanpak van overlastproblematiek in Arnhem heeft het Cluster Informatie & Veiligheid (Afdeling Veiligheid, Gemeente Arnhem) wijkveiligheidsanalyses opgesteld. 

• De analyses

In het voorjaar van 2023 ontving het Cluster Informatie & Veiligheid de bestuurlijke opdracht om voor alle wijken van Arnhem wijkveiligheidsanalyses op te stellen.

Het doel van deze analyses was om de aard en omvang van overlastproblematiek in de stad in kaart te brengen, de bestaande (integrale) aanpak inzichtelijk te maken en mogelijke kansen voor de aanpak te signaleren. Voor het uitvoeren van deze opdracht is systeeminformatie en literatuur geanalyseerd, zijn interviews gehouden met wijkprofessionals en zijn er per wijk expertsessies georganiseerd.

Op grond van de wijkveiligheidsanalyses worden wijkactieplannen opgesteld en bestaande bestuurlijke prioriteiten tegen het licht gehouden. De opgestelde wijkanalyses vormen zodoende de basis voor de actiegerichte wijkaanpak van overlastproblematiek in Arnhem. 

Gerelateerde berichten

Onderzoek

In het vizier

Verkennend onderzoek naar dader- en slachtofferschap onder jongeren van geweld met een digitaal component.

Lees verder »

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2024

© ACV Research, 2018–2024