Informatiebeeld Bedrijventerreinen

Informatiebeeld bedrijventerreinen ten behoeve van de aanpak van ondermijning in Arnhem.

Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Arnhem heeft ACV Research – in samenwerking met het Cluster Informatie & Veiligheid (Afdeling Veiligheid, Gemeente Arnhem) – een informatiebeeld op het thema bedrijventerreinen opgesteld. 

• Het informatiebeeld

Gemeenten hebben te maken met bedrijventerreinen waar ondermijnende criminaliteit plaatsvindt. Bedrijventerreinen zijn bovendien vaak een ‘blinde vlek’ voor gemeenten en op kwetsbare bedrijventerreinen zijn ondernemingen actief die een bepaald ‘onderbuikgevoel’ oproepen bij burgers en professionals. 

Aan de hand van deze analyse is een informatiebeeld bedrijventerreinen opgesteld van locaties in Arnhem die een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor ondermijning. Het beeld is opgebouwd aan de hand van risico-indicatoren die uit openbare en binnengemeentelijke bronnen zijn verzameld. Het informatiebeeld vormt het uitgangspunt voor bestuurlijke interventies, zoals het informatiegestuurd controleren van bedrijven tijdens een bestuurlijke en integrale controle.

Gerelateerde berichten

Onderzoek

In het vizier

Verkennend onderzoek naar dader- en slachtofferschap onder jongeren van geweld met een digitaal component.

Lees verder »

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

Contact

publicatie-alert

Vul hieronder uw gegevens in en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties.

© ACV Research, 2018–2024

© ACV Research, 2018–2024