Diensten.

CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK

Onder supervisie van ervaren onderzoekers wordt - in samenwerking - criminologisch onderzoek verricht. Tevens ben ik - als junior-onderzoeker - flexibel inzetbaar om (deel)werkzaamheden binnen onderzoeksprojecten te verrichten.

PROJECTONDERSTEUNING

Vanuit mijn praktijkgerichte instelling ondersteun ik projecten en beleidsopdrachten binnen het criminologisch werkveld of veiligheidsdomein. Op grond van een (tijdelijke) opdrachtovereenkomst wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd en een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

 

KENNISDELING

Door middel van onderwijsontwikkeling, scriptiebeoordeling en -begeleiding deel ik mijn opgedane kennis binnen het hoger onderwijs.